Първоначална регистрация на фирми

За първоначалната регистрация на фирма е необходимо да имате навършени 18 години, да имате адрес на територията на България, и разбира се идея и желание за работа.

Краткия списък с документи, които трябва да приготвите за внасяне в Търговски регистър прави регистрацията сравнително лесна, но трябва да се имат в предвид някой особености.

Най-разпространените юридически форми са дружествата с ограничена отговорност (ООД). По правило абревиатурата трябва да е ДОО, но поради съществуващата от преди това абревиатура ДОО, която означава държавно обществено осигуряване първата буква Д е преместена в края. Такива дружества могат да се основат от различен брой хора или дружества, само когато дружеството се състои от едно физическо лице се определя като ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност. Това което прави тези юридически форми толкова привлекателни са думите ограничена отговорност. Това означава, че при евентуален фалит на дружеството, всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска.

След като изяснихме понятията е ред на документите. Първото нещо за едно дружество е така нареченият дружествен договор или учредителен акт. Това е документ, който служи за основа, върху която се гради всичко останало, в него се определят, името, членовете, управителите, адреса, капитала, формата и други основни за дружеството данни, често се комбинира с устава на дружеството, като всичко това се състои от отделни членове и точки. Добре е преди съставянето на учредителният акт, да се провери името на дружеството в търговския регистър дали вече не се ползва. Когато дружеството ще се състои само от едно лице, вместо учредителен акт се прави решение на едноличния собственик.

След това се открива набирателна банкова сметка, това е банкова сметка открита с единствената цел да събере капитала на дружеството, с който то ще бъде регистрирано. Минималния капитал може да бъде 2 (два) лева. Закона предоставя възможност и за непарични вноски, т.е. съдружниците могат да участват с различни активи. Нашата препоръка е началният капитал да не е по-малко от 100 лв. Това ви позволява лесно опериране с капитала за в бъдеще, също придава по сериозен финансов облик на фирмата ви, пред бъдещите клиенти/партньори.

Управителят или управителите, които, могат да са различни от съдружниците лица, полагат подпис/и върху спесимен, който се заверява при нотариус, с което доказват съгласието си да управляват дружеството. Има, разбира се, и други варианти за управление, като на пример, управителя да е нает по трудов договор, на по-късен етап или собственика сам да управлява дружеството.

Попълват се няколко бланки и декларации по образец от Агенция по вписвания, търговски регистър с информация за дейността, която смятате да извършвате, адрес и др., с което комплектът документи набъбва още малко.

За да подадете документите е необходимо да заплатите държавна такса, което може да се случи на място в търговския регистър или предварително по банков път. Информация за банковите сметки и размера на таксата, може да намерите в сайта на търговския регистър.

Цялата процедура е замислена, да може всеки гражданин, да я извърши сам, но ние Ви препоръчваме, да се обърнете към адвокат по търговско право. По този начин избягвате риска да объркате нещо в някой документ, което ще доведе до отказ за регистрация, от страна на търговския регистър, след което, губите внесената държавна такса.

След тридневно изчакване вашата фирма е готова с уникален ЕИК номер и може да започнете дейност.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Вашият коментар