Нужна е софтуерна доработка на касовите апарати през 2019г.

Предложените промени в Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., която касае регистрирането и отчитането на продажби чрез касови апарати, в края на септември 2018г. бяха обнародвани в Държавен вестник.

Промените са съществени от гледна точка отчитане на продажбите, за което е необходимо извършване на допълнителна софтуерна доработка на голяма част от работещите в момента касови апарати.

Според наблюдения на НАП около 220 000 фискални устройства ще претърпят само софтуерна пренастройка при компанията, с която имате договор за сервиз на касовия апарат, като за останалите ще бъде необходимо физическата им подмяна и закупуването на ново отчетно устройство.

 

Направете проверка на модела на касовия апарат дали подлежи на софтуерна доработка:

http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/

Какви са сроковете за софтуерно пренастройване на касовите апарати?

 

  • За търговци, които са регистрирани по ДДС – до март 2019г.
  • За нерегистрирани по ДДС компании и бензиностанции – до юни 2019г.
  • За ползващи интегрирани автоматизирани системи за продажби, като хотелите – до края на декември 2019г.

 

Измененията в Наредба Н-18 ще позволят на всеки гражданин да може да провери дали неговата покупка е отчетна в НАП.

До 5 мин. ще можем да проверим дали покупката ни е регистрирана и отчетена в НАП. Благодарение на тези промени гражданите ще могат да осъществяват контрол над касовите операции на търговците, а последните да бъдат по-дисциплинирани от гледна точка на финансова дисциплина.

Съгласно новите изисквания, информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП.

Фискалния контрол от страна на потребителите ще става благодарение на изискването върху всяка касова бележка да бъде отпечатан и двумерен баркод (QR код). След сканирането на този код с помощта на специално разработена от НАП апликация за смартфони, ще можем да провери дали данните за нашата покупка са изпратени и отчетени в НАП. В случай, че не са – ще има възможност за подаване на сигнал за нарушение.

Новите промени в Наредбата за фискалните устройства, обнародвани на 28.09.2018г. в Държавен вестник, ще помогнат да се прекрати практиката в заведенията, където се издава само служебен бон, вместо фискален. Освен това се измененията обхващат и дейността на електронните магазини, които ще минат на регистрационен режим към НАП.

Всичко това ще доведе до нови изисквания за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението на тези устройства и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

 

В социалните мрежи вече се водят дискусии за ефективността на обнародваните промени. Някои потребители коментират, че това ще доведе до повече практики за нелоялна конкуренция, други за преминаването на разплащания само по банков път, за да се избегнат всички последващи бюрократични спънки.

Вашият коментар