касов апарат daisy perfect s-kl фискално устройство

Нужна е софтуерна доработка на касовите апарати през 2019г.

Предложените промени в Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., която касае регистрирането и отчитането на продажби чрез касови апарати, в края на септември 2018г. бяха обнародвани в Държавен вестник. Промените са съществени от гледна точка отчитане на продажбите, за което е необходимо извършване на допълнителна софтуерна доработка на голяма част от работещите в момента касови …

Прочети ощеНужна е софтуерна доработка на касовите апарати през 2019г.